Ratamestari lausunto MM-sprinttikatsastuksesta

MM-sprittikatsastus tullaan käymään alueella jossa puolet matkasta juostaan kaupunginpuiston alueella jossa on rehevä kasvusto ja tiheä hiekkapintainen polkuverkosto. Alueella  sijaitsevassa kesäteatterissa ei kilpailun aikana ole esitystä.

Korkeuseroja sprintin alkuosuudella löytyy riittävästi, suurin nousu, niin naisten kuin miestenkin radalla on 35 m.

Radan loppuosa juostaan museoalueella ja se on tuonut omat vaikeutensa ratojen suunnitteluun. Yhteisymmärryksessä museoviraston kanssa on saatu museoalueen kätköön viimeiset rastipisteet.

Vanha kasarmialue on myös kilpailukartalla ja siellä on menossa laaja rakennusprojekti. Tämä on karttaan merkitty kielletyksi alueeksi. Kaikki rakennusalueella tapahtuvat muutokset on pyritty päivittämään kilpailukarttaan vielä ennen sen lähettämistä tulostukseen.

Kilpailijan on reitinvalinnoissaan otettava huomioon, että kaikki linnan vallihaudat ovat kiellettyä aluetta . Radat on suunniteltu lisäksi niin, että kilpailijan tulosuunnasta on vallihauta-alueella karttaan aina merkitty violetti viiva joka estää kilpailijan etenemisen kielletylle  vallihauta-alueelle ja sen lisäksi maastoon on sille kohtaa laitettu kielletyn alueen merkintään käytetty nauha. Alueella on valvontaa ja kielletyllä alueella havaittu kilpailija tullaan hylkäämään.

Lisämausteen kilpailulle tulee antamaan vielä alueella seuraavana viikonloppuna järjestettävät Wanaja Festiv - rockmusiikkitapahtuman rakentamistyöt,  lähinnä aitauksien rakentaminen festivaalialueen ympärille. Olemme olleet yhteydessä järjestäjiin ja pyrimme saamaan aitaukset kuvatuksi tarkalleen kilpailukarttaan,  aitauksilla ei kuitenkaan suljeta katuja, eikä jalkakäytäviä, joten niiden kohdalta rakenteilla olevat aidat on auki ja näin kilpailijan käytössä tehdessään reitinvalintoja. Maalialue on Linnanpuistossa ja maali on aivan festivaalien esiintymislavan vieressä, jota mahdollisesti juuri kilpailun aikana laajennetaan.

Kilpailu tullaan ratkaisemaan rohkeilla reitinvalinnoilla, fyysisellä kestävyydellä ja nopeilla jaloilla. Kun suunnistus näin jalkautuu metsistä keskelle kaupunkia, on se tietysti uutta monelle vastaantulijalle, mutta kilpailijat on jo tähän tottuneet ja selviävät nopeistakin tilanteista muita vaarantamatta. Ota kuitenkin huomioon kaikki alueella liikkujat edetessäsi kilpailussa  kapeilla kujilla ja puistometsissä. Autoliikennettä kilpailualueella voi olla vähissä määrin, mutta pyöräilijöitä reitille voi osua useitakin.

Vaudikkaita  sprinttivälejä  Hämeen Linnan katveessa.


Rtm Reijo Honkanen

Tuulonen  Hämeenlinna  Kultakeskus Pohjola Veikkaus